*** 4 مهارت شامل : خواندن(Reading) ، نوشتن(writing) ، گفتار(speaking) ، شنیدار(listening) ***
 

دوره
 
ساعت آموزشی کتاب توضیحات تصویر کتاب مربوطه
ALTER ego+l
(A1-1)
30 ALTER ego+l
A1
در این دوره 4 مهارت همراه با فیلم آموزشی و موسیقی آموزش داده خواهد شد
ALTER ego+l
(A1-2)
30 ALTER ego+l
A1
در این دوره 4 مهارت همراه با فیلم آموزشی و موسیقی آموزش داده خواهد شد
ALTER ego+l
(A1-3)
30 ALTER ego+l
A1
در این دوره 4 مهارت همراه با فیلم آموزشی و موسیقی آموزش داده خواهد شد
ALTER ego+l
(A1-4)
30 ALTER ego+l
A1
در این دوره 4 مهارت همراه با فیلم آموزشی و موسیقی آموزش داده خواهد شد
ALTER ego+l
(A1-5)
30 ALTER ego+l
A1
در این دوره 4 مهارت همراه با فیلم آموزشی و موسیقی آموزش داده خواهد شد
ALTER ego+l
(A2-1)
30 ALTER ego+l
A2
در این دوره 4 مهارت همراه با فیلم آموزشی و موسیقی آموزش داده خواهد شد
ALTER ego+l
(A2-2)
30 ALTER ego+l
A2
در این دوره 4 مهارت همراه با فیلم آموزشی و موسیقی آموزش داده خواهد شد
ALTER ego+l
(A2-3)
30 ALTER ego+l
A2
در این دوره 4 مهارت همراه با فیلم آموزشی و موسیقی آموزش داده خواهد شد
ALTER ego+l
(A2-4)
30 ALTER ego+l
A2
در این دوره 4 مهارت همراه با فیلم آموزشی و موسیقی آموزش داده خواهد شد
ALTER ego+l
(B1-1)
30 ALTER ego+l
B1
در این دوره 4 مهارت همراه با فیلم آموزشی و موسیقی آموزش داده خواهد شد
ALTER ego+l
(B1-2)
30 ALTER ego+l
B1
در این دوره 4 مهارت همراه با فیلم آموزشی و موسیقی آموزش داده خواهد شد
ALTER ego+l
(B1-3)
30 ALTER ego+l
B1
در این دوره 4 مهارت همراه با فیلم آموزشی و موسیقی آموزش داده خواهد شد
ALTER ego+l
(B1-4)
30 ALTER ego+l
B1
در این دوره 4 مهارت همراه با فیلم آموزشی و موسیقی آموزش داده خواهد شد
ALTER ego+l
(B1-5)
30 ALTER ego+l
B1
در این دوره 4 مهارت همراه با فیلم آموزشی و موسیقی و مرور کتاب B1 آموزش داده خواهد شد
ALTER ego+l
(B2)
سطوح پیشرفته
30 ALTER ego+l
B2
در این دوره ها 4 مهارت همراه با مکالمه، فیلم آموزشی و موسیقی و مرور کتاب A1, B1 آموزش داده خواهد شد

اطلاعات تماس

 • آدرس:میدان آزادی - ابتدای هزارجریب - جنب گز و خشکبار آریا - کوچه شماره 8


 • آدرس ایمیل

  info@nse.ac.ir

 • شماره تماس

  03136681500

  03136686665

  09137605604

 • ساعات کار موسسه

  همه روزه از ساعت 8 صبح الی 9 شب