هدف دوره
1-    آشنایی با مباحث کاریردی و مهم مطرح در مهندسی صنایع و اقتصاد مهندسی و مهندسی دانش
2-    آشنایی با تحلیل خروجی و کاربری نرم¬افزارهای حوزه مهندسی صنایع  و اقتصاد و علوم تصمیم گیری 

محتوای دوره
1-    آموزش نرم افزار شبیه سازی و محاسبات در  Matlab
2-    طرح ایده تصمیم گیری در قالب مدلسازی ریاضی و مدل های بهینه سازی و حل آن ها در نرم افزارهای Lingo و Gams
3-    بهینه سازی پیشرفته و بزرگ مقیاس در Matlab
4-    پیاده سازی الگوریتم های فراابتکاری در Matlab
5-    مباحث مالی در Matlab
6-    پیاده سازی مدل های تحلیل پوششی داده ها در Matlab و Gams
7-    برنامه ریزی و کنترل پروزه در MSP
8-    برنامه ریزی و کنترل پروژه در Primavera (P6)
9-    آموزش مقدماتی Excel و طراحی فرم ها و صورت های مالی در Excel 
10-    شبیه سازی ملزومات سیستم های صنعتی در(  Excel(Excel پیشرفته) 
11-    زمانسنجی و بهای تما شده در Excel
12-    تحلیل آماری در SPSS و MiniTab
13-     پیاده سازی تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره در نرم افزارهای Demtel، Vikor، SAW  SuperDecision ، Expert Choice 
14-    شبیه سازی سیستم های غیرقطعی در Arena
15-    اقتصادسنجی در Eviews
16-    تدوین طرح های توجیهی اقتصادی در Comfar
17-    داده کاوی صنعتی 

اطلاعات تماس

 • آدرس:میدان آزادی - ابتدای هزارجریب - جنب گز و خشکبار آریا - کوچه شماره 8


 • آدرس ایمیل

  info@nse.ac.ir

 • شماره تماس

  03136681500

  03136686665

  09137605604

 • ساعات کار موسسه

  همه روزه از ساعت 8 صبح الی 9 شب