*** برای دیدن لیست کتابهای کمک آموزشی اینجا کلیک کنید ***
 

دوره
 

ساعت آموزشی
 
طول دوره
کتاب
 

توضیحات
 

تصویر کتاب مربوطه

شهریه
(تومان)
 TOP NOTCH
     (FUN-A)
    32 ساعت  21جلسه
1:30
  TOP NOTCH
(Fundamental)
در این دوره 5 درس اول ، کتب کمک آموزشی به همراه فیلم آموزشی و موسیقی آموزش داده خواهد شد 235,000
TOP NOTCH
     (FUN-B)
   32 ساعت 21جلسه
1:30
  TOP NOTCH
(Fundamental)
در این دوره 5 درس دوم ، کتب کمک آموزشی به همراه فیلم آموزشی و موسیقی آموزش داده خواهد شد
TOP NOTCH
     (FUN-C)
  32 ساعت 21جلسه
1:30
  TOP NOTCH 
(Fundamental)
در این دوره 4 درس آخر ، کتب کمک آموزشی به همراه فیلم آموزشی و موسیقی آموزش داده خواهد شد
TOP NOTCH
     (1A)
  32 ساعت 21جلسه
1:30
TOP NOTCH-1 در این دوره 4 درس اول ، کتب کمک آموزشی به همراه فیلم آموزشی و موسیقی آموزش داده خواهد شد 235,000
TOP NOTCH
     (1B)
 32 ساعت 21جلسه
1:30
TOP NOTCH-1 در این دوره 3 درس اول ، کتب کمک آموزشی به همراه فیلم آموزشی و موسیقی آموزش داده خواهد شد
TOP NOTCH
     (1C)
32 ساعت 21جلسه
1:30
TOP NOTCH-1 در این دوره 3 درس اول ، کتب کمک آموزشی به همراه فیلم آموزشی و موسیقی آموزش داده خواهد شد
TOP NOTCH
     (2A)
32 ساعت 21جلسه
1:30
TOP NOTCH-2 در این دوره 4 درس اول ، کتب کمک آموزشی به همراه فیلم آموزشی و موسیقی آموزش داده خواهد شد 235,000
TOP NOTCH
     (2B)
32 ساعت 21جلسه
1:30

 
TOP NOTCH-2 در این دوره 3 درس اول ، کتب کمک آموزشی به همراه فیلم آموزشی و موسیقی آموزش داده خواهد شد
TOP NOTCH
     (2C)
 32 ساعت 21جلسه
1:30

 
TOP NOTCH-2 در این دوره 3 درس اول ، کتب کمک آموزشی به همراه فیلم آموزشی و موسیقی آموزش داده خواهد شد
TOP NOTCH
     (3A)
 32 ساعت 21جلسه
1:30

 
TOP NOTCH-3 در این دوره 4 درس اول  ، کتب کمک آموزشی به همراه فیلم آموزشی و موسیقی آموزش داده خواهد شد 235,000
TOP NOTCH
     (3B)
 32 ساعت 21جلسه
1:30


 
TOP NOTCH-3 در این دوره 3 درس اول ، کتب کمک آموزشی به همراه فیلم آموزشی و موسیقی آموزش داده خواهد شد
TOP NOTCH
     (3C)
 32 ساعت 21جلسه
1:30


 
TOP NOTCH-3 در این دوره 3 درس اول ، کتب کمک آموزشی به همراه فیلم آموزشی و موسیقی آموزش داده خواهد شد
SUMMIT
(1A)
 42 ساعت 28جلسه
1:30


 
SUMMIT
(1-A)
در این دوره کل کتاب مربوطه، کتب کمک آموزشی به همراه فیلم آموزشی و موسیقی آموزش داده خواهد شد 280,000
SUMMIT
(1B)
 42 ساعت 28جلسه
1:30
SUMMIT
(1-B)
در این دوره کل کتاب مربوطه ، کتب کمک آموزشی به همراه فیلم آموزشی و موسیقی آموزش داده خواهد شد 280,000
SUMMIT
(2A)
 42 ساعت 28جلسه
1:30
SUMMIT
(2-A)
در این دوره کل کتاب مربوطه ، کتب کمک آموزشی به همراه فیلم آموزشی و موسیقی آموزش داده خواهد شد 280,000
SUMMIT
(2B)
 42 ساعت 28جلسه
1:30
SUMMIT
(2-B)
در این دوره کل کتاب مربوطه ، کتب کمک آموزشی به همراه فیلم آموزشی و موسیقی آموزش داده خواهد شد 280,000

اطلاعات تماس

 • آدرس:میدان آزادی - ابتدای هزارجریب - جنب گز و خشکبار آریا - کوچه شماره 8


 • آدرس ایمیل

  info@nse.ac.ir

 • شماره تماس

  03136681500

  03136686665

  09137605604

 • ساعات کار موسسه

  همه روزه از ساعت 8 صبح الی 9 شب