هدف دوره
آمادگی جهت شرکت در آزمون های وکالت، قضاوت و سردفتری

(تعداد ساعت آموزشی : 540 ساعت)

محتواي دوره

سرفصل های درس حقوق مدنی
1.    انواع مال، انواع حقوق نسبت به اموال، مالکیت، حق انتفاع و عقد وقف
2.    اموال عمومی و دولتی، حیازات مباحات، حق ارتفاق، قانون تملک آپارتمان ها
3.    عقد و انواع عقد، عقد لازم و جایز، عقد معلق و منجز، سایر تقسیمات عقد، شرایط اساسی جهت معاملات، ایجاب و قبول، مکان و زمان وقوع عقد، شروط ضمن عقد، عقد بیع، عقد اجاره، عقد شرکت، عقد وکالت، عقد ضمان، عقد صلح، عقد رهن
4.    عیوب اراده (اشتباه و اکراه)، معامله ی اضطراری، مورد معامله، مشروعیت جهت معامله، معامله به قصد فرار از دین، اثر معاملات، مسئولیت قراردادی، انواع تعهد، معامله ی فضولی، سقوط تعهدات (ایفای تعهد)، اقاله، ابراء، تهاتر، تبدیل تعهد، مالکیت ما فی الذمه)
5.    خیارات، ودیعه، عاریه، حواله
6.    نکاح و آثار آن (مهریه، نفقه)، طلاق، فسخ نکاح، کودکان بدسرپرست، تلقیح مصنوعی
7.    وصیت، شفعه، هبه، ارث

سرفصل های درس آیین دادرسی مدنی
1.    ویژگی های دادرسی مدنی، محاکم عمومی و اختصاصی، دادگاه خانواده، شورای حل اختلاف
، دیوان عدالت اداری
2.    قواعد صلاحیت محلی و انواع آن
3.    قانون نظارت بر رفتار قضات، وکالت در دعاوی
4.    ابلاغ، ایرادات
5.    تشکیل جلسه ی دادرسی، مقاطع دادرسی و حقوق اصحاب دعوی در آن
6.    انواع تصمیمات محاکم
7.    واخواهی، تجدیدنظر خواهی، فرجام خواهی، اعاده دادرسی
8.    اعتراض ثالث
9.    دستور موقت، تامین خواسته، تامین اتباع بیگانه، تامین دعوای واهی
10.    تامین دلیل، سازش، اظهارنامه دعاوی استرداد، دعاوی مرتبط با تصرف عدوانی
11.    دعاوی طاری
12.    ادله ی اثبات دعوا (اسناد)، شهادت شهود، اقرار، کارشناسی تحقیق محلی و معاینه ی محل، داوری
سرفصل های درس آیین دادرسی کیفری
1.    تشکیلات
2.    صلاحیت ذاتی، صلاحیت محلی، دعوای خصوصی و عمومی
3.    جهات شروع به تعقیب، وظایف و اختیارات بازپرس، قرار تحقیق محلی، معاینه ی محل، قرار کارشناسی، دستور ورود به منزل و بازرسی اشیا
4.    احضار و جلب متهم و شاهد
5.    قرارهای تامین کیفری، انواع قرارهای نهایی دادسرا
6.    رسیدگی در دادگاه کیفری
7.    رای حضوری و غیابی، تجدیدنظرخواهی نسبت به آراء
8.    رسیدگی در دیوان عالی کشور، اعاده دادرسی
9.    اجرای احکام، مقررات پایانی

سرفصل های درس حقوق تجارت
1.    تاجر و معاملات تجاری
2.    تعریف شرکت ها، شرکت تضامنی، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت سهامی
3.    اسناد تجاری
4.    ورشکستگی
سرفصل های درس اصول فقه
1)    تعریف اصول فقه
2)    وضع الفاظ
الف) ارکان وضع
ب) اقسام وضع
ج) دلالت
د) حالات دلالت لفظ بر معنی
3)    اوامر
4)    نواهی
5)    مفاهیم
الف) مفهوم و منطوق
ب) دلالت
ج) اقسام دلالت لفظ بر معنا
6)    عام و خاص
7)    مطلق و مقید
8)    مجمل و مبین
9)    ادله ی استنباط احکام
10)    اجتهد و تقلید
سرفصل های درس حقوق جزای عمومی و اختصاصی
1)    مجازات ها
-    مجازات اصلی
-    مجازات تکمیلی و تبعی
-    تخفیف مجازات و معافیت از آن
-    تعویق صدور حکم
-    نظام نیمه آزادی
-    نظام نیمه آزادی مشروط
-    مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان
-    سقوط مجازات (عفو، نسخ قانونی، گذشت شاکی، مرور زمان)
2)    جرایم
-    شروع به جرم
-    شرکت در جرم
-    معاونت در جرم
-    تعدد و تکرار جرم
3)    حدود
-    زنا
-    لواط، مساحقه، تفخینه
-    قوادی
-    سب نبی
4)    قصاص
-    تعاریف جنایات
-    تداخل جنایات
-    شرایط عمومی قصاص
-    قصاص نفس 
-    قصاص عضو
5)    دیات
-    تعریف دیه
-    ضمان دیه
-    راه های اثبات دیه

اطلاعات تماس

 • آدرس:میدان آزادی - ابتدای هزارجریب - جنب گز و خشکبار آریا - کوچه شماره 8


 • آدرس ایمیل

  info@nse.ac.ir

 • شماره تماس

  03136681500

  03136686665

  09137605604

 • ساعات کار موسسه

  همه روزه از ساعت 8 صبح الی 9 شب